HOME SKRIPSI MAKALAH SOFTWARE NUPTK NISN FACEBOOK MUSIK

Al-quran hadits


BAB II
AL-QUR’AN DAN HADITS TENTANG KESEIMBANGAN HIDUP
DI DUNIA DAN DI AKHIRAT

A.
Quran surat al-qosos ayat 77

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

B. Isi kandungan Hadits tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat.
Berusahalah untuk kebahagiaan dunia yang hasilnya untuk masa depan dan beramallah untuk kebahagiaan di akhirat, jangan ditunda-tunda seakan-akan besok kita akan mati. Contohnya: orang tu membimbing anaknya untuk mencari ilmu tidak hanya sampai tingkat SLTA saja, tetapi sampai pergurun tinggi. Tujuannya agar kehidupan anaknya yang akan datang lebih baik. Disamping itu orang tua member bimbingan ibadah kepada anaknya untuk kebahagiaan di akhirat nanti.
Allah dan Rasulullah memberitahu kepada manusia bahwa sekian tahun yang akan datang akan terjadi kemajuan IPTEK. Hal ini terbukti adanya HP, internet, TV, pesawat, telepon. Berita dari Allah tentang alam akhirat adanya surga dan neraka mendorong kita berperilaku baaik untuk bekal di alam akhirat. Hikmahnya bagi manusia sebagai berikut:
            1. Menaambah semangat kerja untuk meraih kehidupan di dunia dan akhirat.
            2. Mencari ilmu untuk kemaajuan disegala bidang.
            3. Tekun ibadah dan beramal sholeh untuk kebaahagiaan di akhirat.
Firman Allah: Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim
 ومنهم هناك أناس تصلي :" يا رب أعطنا جيدة ونحن في هذا العالم ، وخير في الآخرة ، وينقذنا من عذاب جهنم
Artinya: “dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka”
HURAIAN
Islam adalah agama yang memperseimbangkan antara tuntutan hidup di dunia dan
tuntutan hidup di akhirat. Segala harta kurniaan Allah hendaklah diguna dan diuruskan
pada perkara-perkara kebaikan yang mendapat ganjaran di akhirat. Kesejahteraan dan
kebahagiaan hidup di akhirat tidak mungkin dapat dikecapi tanpa melakukan amalanamalan
baik ketika di dunia seperti menafkahkan harta di jalan Allah, mengeluarkan
zakat, bersedekah dan sebagainya. Keseimbangan dunia dan akhirat akan mewujudkan
umat Islam yang sentiasa memberi manfaat kepada sekalian manusia. Mengabaikan salah
satu daripada tuntutan-tuntutan tersebut, bukan sahaja memusnahkan keharmonian dan
kesejahteraan hidup manusia, malah mendatangkan kerosakan kepada diri sendiri.
KESIMPULAN
Tuntutan menunaikan keperluan hidup di dunia dan akhirat amat ditekankan dalam Islam.
Kepincangan hidup akan berlaku jika salah satu diabaikan. Oleh itu, kita perlu sentiasa
berwaspada agar tidak berlaku pengabaian kedua-dua tuntutan tersebut dalam kehidupan
kita seharian.

2 komentar:

damanhuri mengatakan...

ko g da hadistnya???

aning desiana mengatakan...

ko gak ada syakal nya si ka ???

Posting Komentar

 
Powered by Blogger